Vision

English Version

Contact: marc.vanderaa@DAISY-support.be

tel. +32 (0) 478 61 62 63


De organisatie die ondersteuning biedt aan gebruikers van DAISY spelers.DAISY-support  is  de tussenschakel tussen de fabrikant van DAISY spelers  en de dealers ervan.

Dit met  als doel  de integratie van blinden en slechtzienden te ondersteunen, waarbij  DAISY -support nauw  samenwerkt  met blindenorganisaties,  bibliotheken en andere DAISY productie huizen.